Halmozottan hátrányos helyzetű, reziliens diák támogatása

Dátum
Szerzők
Farkasné Kérészi, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája az esélyegyenlőség. A bemutatott tanulmány egy halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású, reziliens középiskolás fiú lehetőségeiről szól. Mivel segítették oktatási évei során, milyen támogatásokat, szolgáltatásokat kapott, ezzel javítva iskolai sikerességét.A rendszerváltás utáni évtizedekben több pozitív intézkedés történt a cigány népesség iskolázottsági szintjének növelésére. Ennek ellenére a többségi társadalomtól még mindig jelentős az elmaradásuk.A cigány kisebbség számára a tanuláson ár vezet az út a felzárkózáshoz, kiemelkedéshez.
Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, rezilines
Forrás