Az erdőértékelés elméleti és gyakorlati kérdései

Dátum
Szerzők
Nádorné Mihut, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
- Munkámban összefoglalom az erdőérték-számítás történetét (szakirodalmi áttekintés), bemutatom a jelenleg elfogadott főbb elméleti megközelítéseket és gyakorlati alkalmazásukat. - Ismertetem az erdőértékelés eddig a gyakorlatban el nem terjedt szempontjait, amelyek az erdők környezeti és szociális értékeinek pénzbeli meghatározást is lehetővé teszik. - Az erdővagyon komplex értékelése a jelenleg érvényes elméleti és gyakorlati szempontok figyelembe vételével. - Az erdőtalaj értékének meghatározása, valamint a faállományok különböző módszerrel történő értékmeghatározása gyakorlati példákkal illusztrálva.
Leírás
Kulcsszavak
erdőértékelés
Forrás