Szervezeti magatartás vizsgálata egy középvállalkozásnál Vezetés és kultúra

dc.contributor.advisorÚjhelyi, Mária
dc.contributor.authorKiss, Andrea
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2009-11-13T10:47:12Z
dc.date.available2009-11-13T10:47:12Z
dc.date.created2009-11
dc.date.issued2009-11-13T10:47:12Z
dc.description.abstractDiplomamunkám tárgyául a Kiss Koloniál Kft. szervezeti magatartásának vizsgálatát választottam. Azért esett a választásom erre a cégre, mert a szakmai gyakorlatomat ennél a vállalatnál töltöttem, ezáltal lehetőségem volt betekinteni a vállalkozás mindennapjaiba és folyamatosan megfigyelhettem a szervezet munkáját. A több, mint 17 éves múlttal rendelkező Kiss Koloniál Kft. egy ütemesen fejlődő, innovatív, sikeres cég, így mára már Magyarország legnagyobb fenyőbútor gyártója. A szakirodalom a szervezeti magatartás meghatározásánál nyolc tématerületet jelöl ki. Dolgozatomban a szervezeti magatartás két kiemelt területének – a leadership és a szervezeti kultúra - vizsgálatával foglalkoztam, tekintettel arra, hogy a sikerhez vezető út egyik legfontosabb eleme a szervezeti kultúrában rejlő lehetőségek kihasználása. A vezetés feladata pedig a szervezetet sikerre vinni. A vizsgálatom során feltártam, hogy a Kiss Koloniál Kft-ben meghatározható leadership felfogás, a követett értékrend és gyakorlat mennyiben hasonlítható a szakirodalomban leírt leadership felfogásokhoz, milyen alapvető értékek, attitűdök határozzák meg a cég vezetőinek gondolkodását, valamint milyen szervezeti kultúra típushoz sorolható a vállalat szervezeti kultúrája. A dolgozatom első fő fejezetében mutattam be a Kiss Koloniál Kft-t, valamint elkészítettem szervezeti ábráját. A második fő fejezetben feldolgoztam a leadership elméletek és a szervezeti kultúrára vonatkozó, kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A szakirodalom tanulmányozása során megállapítottam, hogy a vezetési módszerek, alkalmazható elméletek kulturálisan kötöttek, így gyakorlati alkalmazásukat jelentősen befolyásolja az adott szervezet kultúrája. A harmadik fő fejezetben került sor a vezetés és a szervezeti kultúra vizsgálatára, valamint a fejlesztési javaslatok kidolgozására. Dolgozatomban a vizsgálathoz a GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) kérdőívet használtam, mivel úgy gondoltam ez a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a szervezeti kultúrát és a leadershipet egyszerre és több dimenzióban mérni tudjam. A GLOBE kérdőívet ugyan a szakirodalomban nemzeti kultúrák összehasonlítására használják leggyakrabban, de ezen mérések során is a szervezetek középvezetőivel töltetik ki. A Kiss Koloniál Kft. középvezetőinek száma 15 fő, kutatásom során valamennyiükkel sikerült a kérdőívet kitöltetnem. A kérdőív alkalmas volt a vállalatra jellemző értékek meghatározására. A vállalatnál a leadership-változók közül a teljesítmény orientáció, a döntésképesség, a diplomatikusság, a jövőképpel bíró, az erkölcsi integritás, az adminisztratív tulajdonságok, a karizmatikus/inspiráló, valamint a tisztaság dimenziókra kapta a vállalat vezetése a legmagasabb értékeket. Meghatároztam, hogy a Kiss Koloniál Kft-ben a leadership felfogás mely leadership modellel közelíthető. A méréseket áttekintve, megállapítottam, hogy a cég vezetése számára fontos érték a jövőorientáció és a teljesítmény orientáció. A vezetői attitűdök, amelyek a cég vezetése számára fontosak: őszinteség, szavahihetőség, becsületesség, felkészültség valamint a döntésképesség. A szervezeti kultúrára vonatkozó kérdésblokkok kapott eredményeinek elemzése során jellemeztem a bizonytalanságkerülés index, a hatalmi távolság index, az individualizmus – kollektivizmus index, férfiasság – nőiesség index, a rámenősség index, a jövőorientáció indexe, valamint a teljesítményorientáció mértékét, végül kiválasztottam, hogy a cég szervezeti kultúrája mely kultúra modellekkel közelíthető. A kapott eredmények alapján pedig fejlesztési javaslatokat fogalmaztam meg. Javasoltam azoknak a korszerű menedzsment eszközöknek az alkalmazását, amelyek bevezetése segítheti a vezetés munkáját és hozzájárulhatnak a szervezeti kultúra dimenzióinak változásához pl.: a jövőorientáció indexének és a bizonytalanság kerülés indexének növeléséhez.hu_HU
dc.description.correctorvt
dc.description.correctorvt
dc.description.degreeBahu_HU
dc.format.extent49hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/90093
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectszervezeti magatartáshu_HU
dc.titleSzervezeti magatartás vizsgálata egy középvállalkozásnál Vezetés és kultúrahu_HU
Fájlok