A maladaptív álmodozás jelenségének vizsgálata a gyermekkori traumatizáció, a disszociatív élmények, a kötődés és az érzelemszabályozás tükrében

Dátum
Szerzők
Sándor, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az álmodozás, elkalandozás mindenki számára ismert adaptív, konstruktív mentális tevékenység, mely elősegítheti a jövő elővételezését, a tervezést, a társas környezetben való boldogulást és összekapcsolódhat a kreativitással is. 2002-ben egy új kutatási irányvonal indult el az álmodozáskutatásokban Eli Somer vezetésével. A maladaptív álmodozás egy túlzott mértéket öltő addiktív és kompulzív jellegű mentális tevékenység, mely jelentős időveszteséget, funkcióromlást és szenvedésnyomást okoz az érintetteknek (Somer, 2002). Habár az első megjelent tanulmány óta internetes oldalak, közösségi csoportok és blogok százai születtek, melyeken keresztül a problémás álmodozók információt gyűjtenek a jelenségről, továbbá sorstársakat és segítséget keresnek, szakmai körökben kevéssé ismert maradt a jelenség és számos kérdés – mely a maladaptív álmodozás etiológiáját, patomechanizmusait, diagnosztikus kategorizálását érinti – megválaszolatlan maradt. A doktori értekezésben három átfogó célkitűzés került megfogalmazásra: a maladaptív álmodozás szűrésére szolgáló eszköz magyar nyelvre adaptálása, megbízhatóságának és gyakorlati alkalmazhatóságának felmérése; a maladaptív álmodozók élményeinek, szubjektív megéléseinek és az álmodozásról alkotott képének feltérképezése; valamint a maladaptív álmodozás kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó tényezők azonosítása, kiemelten vizsgálva a gyermekkori traumatikus élmények, a disszociatív élmények, a kötődési jellemzők és az érzelemszabályozás szerepét.
Daydreaming and mind-wandering are universal mental activities, having various adaptive functions: they promote the anticipation of future, planning processes, the navigation in the social world, and can be associated with creativity as well. In 2002 a new research direction appeared in the daydreaming research field under the direction of Eli Somer. Maladaptive daydreaming is an excessive, addictive and compulsive mental activity, which results in significant waste of time, functional impairment and severe distress (Somer, 2002). Although after the publication of the seminal paper of Somer hundreds of websites, community groups and blogs were created to exchange information and provide peer support for those affected by the disorder, the phenomenon has remained poorly understood, and several questions – regarding the etiology, pathomechanisms and diagnostics – remained unanswered. In the doctoral dissertation, three main aims were formulated: the adaptation of the Maladaptive Daydreaming Scale (MDS-16) to Hungarian, the assessment of its psychometric properties and the examination of the applicability of the scale; the qualitative examination of the subjective daydreaming experience of maladaptive daydreamers; examination of the potential role of childhood traumatic experiences, dissociation, attachment characteristics and emotion regulation deficits in the etiology and pathogenesis of maladaptive daydreaming.
Leírás
Kulcsszavak
maladaptív álmodozás, maladaptive daydreaming, gyermekkori traumatikus élmények, disszociatív élmények, kötődési jellemzők, érzelemszabályozási nehézségek, childhood traumatic experiences, dissociative experiences, attachment characteristics, emotion regulation difficulties
Forrás