The right to strike in the case-law of the ECtHR A sztrájkhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

Dátum
Szerzők
Bagdi, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The right to strike has been long recognized as an important labour right in the European countries protected by constitutions and international conventions on labour and social rights. However, these international conventions mainly contain mere declarations to only pursue the right to strike and do not have an effective protection mechanism. Nevertheless, in the last few decades a human rights perspective on labour law gained ground and thus international organizations and international courts started to derive labour rights like the right to strike from civil and political rights and therefore some of these labour rights enjoy the same level of protection as the first generation human rights. In its recent judgements, the European Court of Human Rights stated that the right to strike is protected under Article 11 of the European Convention on Human Rights and developed a case law on the requirements of a lawful strike action, secondary strike actions and the restrictions of the right to strike.
A sztrájkhoz való jog a munkaharc egyik formájaként a kollektív munkajog területének kiemelkedően fontos és sokat tárgyalt kérdésköre, különösen korlátozhatóságának terjedelme miatt. A munkajogviszony egyik meghatározó jellemzője, hogy a munkáltató és a munkavállaló között hierarchikus viszony alakul ki (függő munka), amelyben az utóbbi alárendelt helyzetben van. A munkavállaló személyi és gazdasági függése a munkáltatótól előbbi gazdasági és szociális kiszolgáltatottságát eredményezi, ami a felek között a polgári jogra jellemző egyensúlyi helyzetet megbontja, és így egyfajta erőbeli egyenlőtlenség alakul ki köztük. Ezen helyzetek kiegyensúlyozására szolgáló eszközök egyike a sztrájkhoz való jog, amely lényegében a munkavállaló ellenállási joga, „a kollektív önrendelkezés egyik kifejező formája”.
Kulcsszavak
Európai Unió Bírósága, Emberi Jogok Európai Bírósága, EJEE 11. cikk, sztrájkjog, Right to strike, European Court of Human Rights, Article 11 of the European Convention on Human Rights, Court of Justice of the European Union
Forrás
Gyűjtemények