Ami a pénznél is többet ér :

Dátum
2012-12-04T10:47:24Z
Szerzők
Ványi, Bernadett
Jenei, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatunkban esettanulmányokon keresztül, kvalitatív módszerek alkalmazásával, a befektetések főbb jellemzőinek megragadásával nyújtunk átfogó képet az Insider Startup Adatbázisából kiválasztott, három IT ágazatban működő, különböző vállalati életszakaszban lévő társaságok kockázati tőkével való finanszírozásának hozzáadott értékéről. A vizsgált vállalatok vezetőivel készített személyes mélyinterjúkra, éves beszámolókra, illetve a magyar és nemzetközi sajtóban megjelent forrásokra támaszkodva készítettük el tanulmányainkat, amelyekben a befektetés szereplőinek bemutatása után a kockázatitőke-befektetés jellemzőit, okait, kilátásait ismertettük. A társaság működését vizsgálva kiemelt figyelmet fordítottunk a befektetés értékteremtő mechanizmusára. Dolgozatunk készítése során korlátozó tényezőt jelentett, hogy a befektetések adatai nem nyilvánosak.
Leírás
Kulcsszavak
kockázati tőke, IT
Forrás