Az örménykúti tanyavilág múltja, jelene és jövője

Dátum
2011-10-28T08:48:15Z
Szerzők
Rideg, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban az örménykúti tanyavilág életével, múltjával, jelenével, jövőjével foglalkoztam. Kérdéseimre a válaszokat részben különböző szakirodalmak elemzésével, részben kérdőíves felmérés segítségével kerestem. Kutatási területem Örménykút község tanyás külterülete (VI. , VII. kerület) volt. A kérdőíven szereplő kérdések a válaszadó és családjának alapadataira, a tanyán folytatott gazdálkodásra, az infrastrukturális ellátottságra és az elnéptelenedésre vonatkoztak. Emellett vizsgálatom kiterjedt a tanyai életkörülményekre, a tanyák természetvédelmi jelentőségére is. A válaszadók és családtagjaik adatainak elemzése során a következő eredményeket kaptam: a tanyavilágban egy általános elöregedési tendencia tapasztalható, a régen jellemző nagycsaládos modell megszűnt. A munkába állást a munkahelyek nagyszámú megszűnése mellett a szakképzettség hiánya is nehezíti. A gazdálkodás tekintetében elmondható, hogy legnagyobb számban 0,25-1 ha-os, valamint 1-10 ha-os földekkel rendelkeznek a gazdálkodók. Állatokat a legtöbb helyen saját célra tartanak, a gazdáknak nem éri meg értékesítésre nevelni. Az eredményes termelés érdekében szükség lenne nagyobb számú, fejlett termelőeszközök birtoklására. Az ez év szeptemberében elindított Tanyafejlesztési Programról a tanyasiak közül senki sem értesült. Infrastrukturális ellátottság szempontjából viszonylag jó a helyzet a tanyákon. A tanyák elnéptelenedésének legfőbb okai: a Szarvast Mezőberénnyel összekötő kövesút borzalmas állapota, a munkahelyek hiánya, drága a gazdálkodás, nincs megfelelő közbiztonság, általános elöregedési tendencia figyelhető meg, valamint nem megfelelő a mostani fiatalság munkához való hozzáállása. A tanyákon még megvannak a régi tanyasi házak jellemzői. A tanyák számos, természetvédelmi szempontból jelentős élőlénynek nyújtanak megfelelő táplálkozó -, fészkelő-, búvóhelyet. Emellett a régi tájfajták megőrzésében is jelentős szerepük van. A válaszok tükrében javasolnám a Szarvast Mezőberénnyel összekötő kövesút felújítását, munkahelyek teremtését, az általános iskola visszaállítását, megfelelő közbiztonság biztosítását. A gazdaságpolitikát olyan irányban kellene megváltoztatni, hogy a kis földterülettel rendelkezők is kellő mértékben részesülhessenek a támogatásokból. A Tanyafejlesztési Programhoz kapcsolódóan javasolnám, hogy az értékesítés legyen egyszerűbb, a boltokban kerüljön kialakításra egy gazdapolc, szüntessék meg a helyi közétkeztetés közbeszerzési kötelezettségét. Javasolnám továbbá a gyógyfüvek helyi feldolgozását. Természetvédelmi szempontból pedig javasolt lenne az állatállomány növelése, a tanyák körüli facsoportok, gyümölcsösök megőrzése, újabbak telepítése.
Leírás
Kulcsszavak
Örménykút, tanyavilág
Forrás