Képalkotó és képelemző technikák prezentálása Aspergillus nidulanson, mint modellszervezeten

Dátum
2013-05-13T12:37:57Z
Szerzők
Tálas, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elmúlt évtizedekben a mikroszkopikus gombák a biotechnológiai és ipari jellegű kutatások közszereplőjévé váltak. Ezen fejlesztések miatt vált fontossá a gombák élettani folyamatainak alaposabb megismerése. Ezek a kutatások lehetnek az alapjai a gombák különböző gyógyszeripari és mezőgazdasági alkalmazásának. A gombák akár a természetben, akár a fermentációs iparban gyakran szembesülnek az éhezés jelenségével, ami különböző mértékű autolízishez vezet. Ez utóbbi, egy olyan nagy hidroláz aktivitással kísért sejtpusztulási folyamat, amely magában foglalja a sejtfal lebomlását illetve különböző mértékű degradációját. Ezen éhezési folyamat változását vizsgáltuk pásztázó elektronmikroszkóppal, és ezeket a képeket elemeztük. Képelemzés alatt a számunkra értékes adatok kinyerését értjük a kép(ek)ből, főleg a digitális képfeldolgozási technikák segítségével. A nagy mennyiségű adat miatt a képelemzésekhez nélkülözhetetlen a számítógép használata, mely segítségével elvégezhetjük a különböző kvalitatív és kvantitatív méréseket a képeken. A scanning elektronmikroszkóppal készített képeknek képelemző módszerekkel való feldolgozása adatokat biztosít az autolizált gomba hifa összehasonlító vizsgálatához. Az adatokat feldolgozva grafikonos és táblázatos formában reprezentálhatjuk a kapott eredményeket. A kapott adatokat kiértékelve kapunk információt az ágens, vizsgált anyag hatásáról különböző nagyításokkal készített képeken.
Leírás
Kulcsszavak
képalkotó, képelemző
Forrás