Környezetvédelem oktatásának lehetőségei a mezőgazdasági szakmai képzésben

Dátum
2009-03-03T11:10:33Z
Szerzők
Kis-Törő, Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakoktatás – köszönhetően annak, hogy a középiskolai korosztályok közel 70 százaléka szakképző iskolában tanul - jelentős szerepet kap a fenntartható környezetgazdálkodás jövőbeni megvalósításában. Mivel a vállalkozások, intézmények számára, bizonyos méretek felett jogszabály írja elő környezeti szakemberek alkalmazását, ezért növekvő kereslet mutatkozik a hulladékgazdálkodásban, levegőtisztaság-védelemben, víz- és szennyvízkezelésben illetve a környezetmenedzsment technikáiban, módszereiben járatos középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek iránt. Egyértelműen emelkedik a környezeti szakmák presztízse. A környezeti szakképesítések oktatási programjai a szakképző iskolák és a szakmai képviseleti szervek, kamarák közös gondozásában készülnek. Ez utóbbiak gondoskodnak a szükséges szakmai gyakorlat megszerzését biztosító oktatási infrastruktúráról és szerepet vállalnak a képzés finanszírozásában is. Ez az együttműködési modell biztosítja a környezeti szakmák, szakemberek keresleti-kínálati összhangját. A figyelem kiterjed a nem környezeti orientáltságú szakképzési profilok környezeti nevelési-oktatási programjainak folyamatos fejlesztésére is.
Leírás
Kulcsszavak
környezetvédelem, oktatás, szakoktatás, környezeti oktatás
Forrás