A létrehozás sajátosságai egyes szerződéstípusokban

Dátum
Szerzők
Koleszár, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban kifejtésre kerülnek a Polgári Törvénykönyv Különös Részében tárgyalt egyes szerződések. Ezen szerződések létrehozásában rejlő specialitásokat részleteztem. Véleményem szerint fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a szabályokkal, ugyanis ezek a mindennapi életünk részét képzik.Többek között a közszolgáltatási, illetve a biztosítási szerződéseknél kiemelendő a ráutaló magatartás szerepe, mint sajátosság. Ezen túlmenően, minden említett szerződésnél megjelennek azok a specialitások, melyek alapján szükséges volt, ezeknek a szerződéseknek a külön szabályozása
Leírás
Kulcsszavak
adásvételi szerződés, közszolgáltatási szerződés, hitelszerződés, kölcsönszerződés, biztosítási szerződés
Forrás