Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, különös tekintettel a fogyasztói magatartásra

Dátum
Szerzők
Bozsó, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomat a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények témaköréből írtam. Ezt a témakört azért tartom lényegesnek, mert rengeteg ember esik áldozatául a drog illegális és legális változatának is. Megfigyelhető tehát, hogy a kábítószerfogyasztás a társadalom széles körét érinti. A dolgozat három nagyobb fejezetre tagolódik, melyben igyekszem bemutatni a drogfogyasztás jogi hátterét, illetve kriminológiai megközelítését. Igyekeztem több kutatómunkát is végezni, így különböző ábrák és statisztikák is szerepelnek a dolgozatban. A dolgozat célja, hogy gyakorlatias szempontból közelítse meg a témakört.
Leírás
Kulcsszavak
kábítószer, fogyasztói magatartás, kriminológia
Forrás