A Theodoxus danubialis elterjedés-, és habitat preferencia vizsgálata a Duna vízgyűjtőjének magyarországi szakaszán

Dátum
Szerzők
Kadocsa, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az egyes mintázott vízfolyásszakaszokon fellelhető Theodoxus danubialis populációk különböző antropogén tevékenységek hatására mutatott válaszait vizsgálja, az egyedsűrűségben mérhető különbségeken keresztül. Továbbá az abiotikus és biotikus háttérváltozók, valamint az áramlási sebesség és a hozzájuk rendelehető egyedsűrűség értékek között kimutatható korrelációval igyekszik meghatározni a vizsgált faj számára optimális habitat jellemzőit.
Leírás
Kulcsszavak
Theodoxus danubialis, Gastropoda
Forrás