Motívumok és személyiségjegyek szerepe a vállalkozói törekvések kialakulásában

Dátum
Szerzők
Kató-Nagy, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunkban a vállalkozói és nem vállalkozói státusz, valamint a vállalkozói ötlet megléte és az ötlet iránti megvalósítási vágy is vizsgálatra kerültek. Jelen diplomamunka célja a vállalkozói törekvések feltérképezése volt motivációs és személyiségjegyek viszonylatában. Ehhez a NEO-PI-R kérdőívet, Maslow önmegvalósítás elméletét, a Zuckerman-féle szenzoros élménykeresést és McClelland motivációelméletét vettük alapul. A kutatás újdonságtartalmával kapcsolatosan kiemelendő, hogy a vállalkozói ötlet jelenléte nem feltétlenül egyenlő a vállalkozói státusszal, hiszen ötlet nélkül is vállalkozhatunk, illetve ötlettel sem biztos, hogy belekezdünk a megvalósításba, bár e két tényező között összefüggést találtunk. A kutatás célja a téma részletes feltárása volt, és eredményeink alapján kiderül, hogy a későbbiekben árnyaltabb felmérések lebonyolítása segíthet a vállalkozói véna definíciójának pontosabb és részletesebb lehatárolásában is.
Leírás
Kulcsszavak
motiváció, személyiség, vállalkozó, vállalkozói törekvések, vállalkozói véna
Forrás