Egy beruházás megvalósításának lehetőségei Szabolcs Községben

Dátum
2013-01-07T07:38:23Z
Szerzők
Vass, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom alapvetően 2 részre tagolódik. Az első rész a szakirodalmi áttekintés Dolgozatom első részében bemutatom a Magyar Államháztartás rendszerét, majd az önkormányzatok helyzetét kívánom bemutatni 2012-ben. Második részben ismertetem az Európai Unió által nyújtott, igénybe vehető támogatásokat, Operatív Programokat. Az általam választott település Szabolcs Község. Azonban az anyaggyűjtés során sokkal mélyebben is megismerkedhettem annak tevékenységével, feladataival, céljaival, működésével. A második részben bemutatom a Szabolcs település adottságait, gazdasági, társadalmi sajátosságait. Ezen mutatók megismeréséhez szükség van, hiszen e nélkül nem lehet valós képet mutatni az önkormányzat tevékenységéről. Végül bemutatom az Önkormányzat egy tervezett beruházását, egy folyamatban lévő mintaprojektet.
Leírás
Kulcsszavak
Szabolcs, Pályázat, Beruházás, Unió
Forrás