Projektosztály a gyakorlatban

Dátum
Szerzők
Tóth, Dalma
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre divatosabb más nyelvből átvett szavunk a projekt, melynek a szociológiai értelemben vett tartalmát helyezem előtérbe, melyhez az osztályképző erejét, s annak szervező részét bontom ki. A dolgozat témája a projekt, a projektosztály, illetve annak munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó elméletek ismertetése. A humán erőforrás projektekben dolgozó szakemberek helyzetével kiemelten foglalkozok. Nem csupán a munkaerő-piacon elfoglalt helyük érdekes, hanem a munkájukhoz tartozó konkrét tevékenységek is. A dolgozat másik kiemelt célja bemutatni a kutatási területen tevékenykedő projekt szakemberek munkájának hatását a helyi társadalomra. Az elmélet alátámasztására és értelmezésére félig strukturált interjúkat készítettem olyan szakemberekkel, akik a kutatási terület valamely projektjének alkalmazásában állnak. Egyrészt az osztályhelyzetükre vonatkozó kérdések mellett fény derült munkájuk lényegéből fakadóan a helyi társadalmak helyzetére is, illetve annak alakító tényezőiről is szó volt. Másrészt a projektek célcsoportjaival is rendelkezésre álltak interjúk, melyek feldolgozásából nyert információk abban nyújtottak segítséget, hogy a szakemberek jelenléte mennyire indokolt adott esetben a településen, illetve munkájuk intenzitása tényleg arról árulkodik-e, hogy sok esetben a közszférában el nem végzett szociális ellátások (,és a családi szocializáció során el nem sajátított kompetenciák) hiányának pótlásaként funkcionálnak.
Leírás
Kulcsszavak
projekt, projektosztály, munkerőpiac
Forrás