A fenntartható fejlődés felé való átmenet jellemzése Magyarországon

Dátum
Szerzők
Simon, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Föld erőforrásainak egyre gyorsabb ütemű felhasználásával és a klímaválság súlyosbodásával a fenntartható fejlődés témaköre minden eddiginél aktuálisabb és sürgetőbb a 21. században. Minden ország és egyén is egyaránt felelős a fenntarthatóság felé való konvergencia megteremtésére annak érdekében, hogy egy élhetőbb jövőt teremtsünk magunk, és az utánunk következő generációk számára. Dolgozatom célja Magyarország helyzetének értékelése a fenntarthatóság terén, illetve javaslatok megfogalmazása a jövőre nézve. Ehhez megvizsgáltam a magyar lakosság témához való hozzáállását, illetve meghatároztam, hogy melyek a fenntartható fejlődéssel leginkább kapcsolatban álló makroökonómiai tulajdonságok. Az előbbihez kapcsolódó kutatás során nemzetközi kérdőívek elemzését hajtottam végre, míg a legfontosabb fenntarthatósághoz kapcsolódó tényezőket statisztikai úton, korrelációanalízis vizsgálatok segítségével definiáltam.
Leírás
Kulcsszavak
fenntartható fejlődés, indikátorok, korrelációanalízis
Forrás