The Role of the Geometric Transformations in ihe Formation Process of the Function Concept Geometriai transzformációk szerepe a függvényfogalom alakításának folyamatában

Fájlok
Dátum
Szerzők
Szanyi, Gyöngyi
Vámosiné Varga, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The concept of the function and the different geometrical transformations play important role in the technical sciences. Since geometric transformations are functions, so-called geometric functions, therefore, in this study, we present a possible way of that, how can we apply the animations of the geometrical transformations which are made with GeoGebra in the formation process of the function concept in the primary and secondary school level.
A függvénytani ismeretek és a különböző geometriai transzformációk fontos szerepet töltenek be a műszaki tudományok területén. Minthogy a geometriai transzformációk is függvények, ún. geometriai függvények, ezért jelen tanulmányban egy lehetséges módját mutatjuk be annak, hogy a GeoGebra matematikai szoftverrel elkészített animációi a különböző geometriai transzformációknak hogyan alkalmazhatók a függvényfogalom alakítási folyamatában az általános, illetve középiskolás korosztályokban egyaránt.
Kulcsszavak
-
Forrás