Kábítószer-fogyasztási szokások a fiatalkorú bűnelkövetők körében

Dátum
Szerzők
Dávid, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozati témám egyszerre tudnám aktuálisnak és egyben ritkának nevezni. Aktualitása abban nyilvánul meg, hogy a kábítószerek, a drogpolitika, a prevenció az életünk minden szakaszában jelen volt és jelen van. A drogfogyasztás olyan multidiszciplináris jelenség, amelyet minden tudományág vizsgálni képes, de csak a saját szempontjai szerint (a szociológia devianciának tekinti, a pszichológia a sajátos viselkedést vizsgálja, a biológia az agyra, sejtekre gyakorolt hatásait elemzi). Komplex egészében viszont egy tudományterület sem képes leírni, összegezni, amit droghasználat jelenségének tekintünk. A témaválasztásom egyedisége a viszonylag kevés, a fiatalkorú bűnelkövetők körébe és azon belül is a Debreceni Javítóintézetbe végzett kutatási produktum miatt lehetséges. A ténylegesen, specifikusan a Debreceni Javítóintézetben végzett ilyen témájú felmérések 2003-ban készültek utoljára. Szakdolgozatom célja, hogy képet kapjak a Debreceni Javítóintézetbe került fiatalok kábítószer-fogyasztási szokásairól, összehasonlítva azt a 2000-es évek elején készült, ugyan itt végzett vizsgálatokkal. Kutatásom arra irányul, hogy megtudjam, mely szerek a lekeresettebbek, hogyan változtak meg a kábítószer fajták közti eloszlások az évek alatt.
Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú bűnelkövető, kábítószer
Forrás