A sikeres vállalkozásfejlesztés kulcsa – Az üzleti tervezés

Dátum
Szerzők
Lévai, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatomban, a gyakorlati helyem bemutatását követően bevezetésképpen ejtenék pár szót munkámhoz kapcsolódóan a hazai és Európai Uniós támogatási lehetőségről, a pályázatírásról, projektmegvalósítás szakaszairól, és a pályázatírókról. Ezt követően választott témámat, az üzleti tervezést fejtem ki részletesebben, ismertetem az üzleti terv készítésének céljait, szükségességét, felépítését, és az egyes fejezetek tartalmát. Kitérek azokra a pontokra, amelyek a legtöbb pályázat üzleti tervében is szerepel. Bemutatom, hogy cégünk, hogyan készíti el a sikeres terveket.
Leírás
Kulcsszavak
üzleti tervezés, vállalkozásfejlesztés
Forrás