Kemecse városfejlesztésének gazdasági - társadalmi alapjai és perspektívái

Dátum
2009-09-23T08:43:20Z
Szerzők
Pénzes, Judit Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunka bemutatja az Észak-alföldi régióban, Nyíregyháza közelében fekvő Kemecse városának történelmi hagyományait, környezeti és infrastrukturális adottságait, demográfiai jellemzőit és gazdasági helyzetét. A helyzetelemzésből megismert információk alapján SWOT analízis keretében foglalja össze a település előnyeit és hátrányait és tárja fel jövőbeni lehetőségeit. Az adottságok összegzése, a tapasztalatok levonása után megfogalmazza Kemecse jövőképét és kijelöli az eléréséhez szükséges fejlesztési irányokat, melyek a munkahelyteremtést, az életminőség javítását, ezáltal a település népességmegtartó képességének fokozását, a lakosság komfortérzetének növelését szolgálják. Javaslatokat nyújt a gazdaság fejlesztésének módozataira, az infrastruktúra és a különböző szolgáltatások színvonalának emelését célzó változtatások szükségességére. Megvizsgálva Kemecse térségben betöltött szerepét rámutat annak fontosságára és hangsúlyozza az összefogás erősítésének jelentőségét. A helyzetéből adódóan Kemecse logisztikai és szolgáltató funkciójának erősítését emeli ki. Megvizsgálja a város fejlesztési elképzeléseinek a regionális tervekhez való illeszkedését és szorgalmazza a partnervárosi kapcsolatok építését. Végső következtetésként megállapítja, hogy adottságai, kooperációs kézsége alapján Kemecsének reális esélye van a kitűzött fejlesztési célok megvalósítására, egy magas életminőséget nyújtó vonzó várossá válásra.
Leírás
Kulcsszavak
területfejlesztés, gazdaságfejlesztés, Észak-alföldi régió, logisztika
Forrás