A roma diákok elkülönített oktatásának problémái

Dátum
Szerzők
Dénes, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom első részében a romák és nem romák közötti társadalmi szakadékot vizsgálom, különös tekintettel az oktatási helyzet különbségeire. Az elkülönített oktatás a diszkrimináció egy olyan formája, amely az integráció egyik legnagyobb akadálya. Kutatómunkám során arra keresem a választ, hogy a magyarországi oktatáspolitika milyen mértékben alkalmazza az elkülönített oktatás módszerét a roma származású diákok körében. Kutatásom során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a szociális segítő szakmák milyen kapcsolatban állnak a közoktatási intézményekkel, a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő diákok iskolai integrációját milyen eszközökkel, illetve milyen mértékben képes elősegíteni. Az iskolai szociális munka aktualitását vizsgálva arra kerestem a választ, hogy milyen módon segíthetné elő a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő diákok iskolai integrációjának elősegítését, illetve milyen módon segíthetné a pedagógusok munkáját. Az empíria az interjúk elemzésére épült, amely választ ad a fogalmi részemben felvetett kérdéseimre. Az elméleti részben feltett válaszaimra az interjúk elemzése adott választ, melynek során olyan leendő, vagy jelenleg is tanuló diákok válaszait elemeztem, akik kivétel nélkül iskolán kívüli, vagy iskolán belüli szegregáció áldozatai.
Leírás
Kulcsszavak
roma társadalom, cigányság, szegregáció, integráció, oktatás, szociális munka
Forrás