Gáz van? Avagy a földgázpiaci liberalizáció és jogi aspektusai

Dátum
2012-08-23T08:31:47Z
Szerzők
Fekszi, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a földgázpiaci liberalizáció jogi aspektusait veszem górcső alá. A témaválasztásom oka az érintettségünk mellett az aktualitásokban rejlik. A mai napig folyamatban lévő liberalizációs folyamat a belső piac kialakításának egyik legfontosabb pillére. Az elemzések során a deduktív és az összehasonlító módszert alkalmazva jutottam el a törvényszövegek általánosításaitól a problémát felvázoló következtetésekhez – különös hangsúlyt fektetve az egyéni vélemények, de lege ferenda javaslatok megfogalmazására. Kutatásaim során feltártam a mindannyiunkat érintő energiapiaci folyamatok, a gázár kialakítás szempontjait illetve az ezen folyamatok mögötti sajátos érdekek, állami regulatív funkció alakulását. A fő vizsgálódási pont a gazdaságpolitikailag kiemelkedő súlyú földgázpiaci szereplő és az állami szabályozás összevetése.
Leírás
Kulcsszavak
Földgázpiaci liberalizáció
Forrás