A Kísérleti Fizikai Intézet muzeális értékű oktatási eszközeinek rendszerezett feldolgozása

Dátum
2012-05-07T07:13:43Z
Szerzők
Zákány, Loránd András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozatban a Kísérleti Fizika III.-hoz, vagyis az Elektromosság és Mágnesesség témaköréhez tartozó berendezések kerülnek górcső alá. A bemutatás során külön részre tagoltuk az Elektromosság és külön a Mágnesesség témaköréhez tartozó eszközöket. A két nagy fejezetben, ami így kialakult a leírás az egyszerű felépítésű eszközöktől a bonyolultabbak felé halad. A dolgozat végén tárgyalt eszközök esetében már nincs mód elválasztani az Elektromosság és Mágnesesség vonatkozásait a demonstrációs eszközök bemutatása során, így kerültek mindezek a dolgozat végére.
Leírás
Kulcsszavak
kísérleti, fizika, eszközök
Forrás