A Semantic Approach to Mood Choice in Complement Clauses with Special Reference to Hungarian

Absztrakt
A disszertáció célja az alárendelt mellékmondatbeli módválasztás és módvariáció vizsgálata, elsősorban a magyar nyelvre való tekintettel, amellett érvelve, hogy e jelenség feltárásához elengedhetetlen bizonyos szemantikai tényezők figyelembe vétele. A magyar alárendelt mellékmondatbeli módválasztás vizsgálata a következő megszorítás mellett történik: az elemzés a kijelentő és a nemkijelentő módok(azaz a feltételes, a felszólító, és a kötőmód) szembenállására terjed ki, az utóbbi kategória elemei között nem tesz különbséget. The dissertation investigates various approaches to mood distribution and mood variation with special reference to Hungarian data. The primary aim is to show that semantic factors play a crucial role in mood choice in Hungarian complement clauses. The analysis focuses on the indicative/non-indicative opposition, where the latter category includes the subjunctive, the imperative and the conditional. It is left for future research to provide a detailed analysis of the individual moods.
Leírás
Kulcsszavak
szemantika, semantics, módválasztás, mood choice, alárendelt mellékmondatok, complement clauses, modalitás, modality
Forrás