Genetikus algoritmus alapú optimalizáló eljárások implementálása grid rendszerre

Dátum
2006-07-27T11:00:17Z
Szerzők
Molnár, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban áttekintem a genetikus algoritmus fogalmait, működését, majd a párhuzamos rendszerekről próbálok meg átfogó képet nyújtani, érzékeltetve az egyes rendszerek közti különbséget. Bemutatok egy dinamikusan fejlődő világméretű számítógépet, az Észak-Európából indult NorduGrid rendszert és a gridhez történő csatlakozás eszközeit. Bemutatom a C és Java nyelvben található párhuzamos programozási eszközöket és kiegészítő megoldásokat. Az elméleti alapok után a Debreceni Egyetem Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszékén felépített számítógép fürt üzembe helyezésén keresztül ismertetem a felhasznált szoftvereket, azok telepítésének és konfigurálásának menetét, buktatóit. Végül bemutatom a genetikus algoritmus egy általam készített Java-nyelvű implementációját, mellyel a MAAT klaszteren futtatva végeztem a teljesítményre vonatkozóan méréseket.
Leírás
Kulcsszavak
genetikus algoritmus, gris, cluster, optimalizálás, elosztott számítás
Forrás