A kontraktuális felelősség változásai az új Polgári Törvénykönyvben

Dátum
Szerzők
Kovács, Márton
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a Ptk. szabályain belül a kontraktuális felelősség szabályainak változása, ezen változások okainak feltárása, és a kapcsolódó normaszöveg elemzése. A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.tv., a továbbiakban: Ptk.) jelentős változásokat hozott az 1959-es Ptk.-hoz képest a kontraktuális felelősség terén is. A korábbi kódextől eltérően az új Ptk. immáron önálló kártérítési alakzatként, a szerződésszegés általános szabályai között rendelkezik a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségről.
Leírás
Kulcsszavak
kontraktuális felelősség, szerződésszegés, Polgári Törvénykönyv
Forrás