A büntetés és jutalmazás megjelenése kisiskoláskorú gyerekek rajzaiban

Dátum
Szerzők
Forró , István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatomban arra kerestem a választ, hogy a kisiskoláskorú gyerekek életében fontos helyszínek és hatalommal bíró személyek, hogyan jelennek meg rajzaikon akkor, ha büntetéshez és jutalmazáshoz kapcsolódó élményeiket kell felidézniük. Életünket rendkívül változatos formában hatják át a büntetések és jutalmazások. Az esetlegesen elszenvedett traumatizációk alakíthatják azonnali viselkedésünket és hosszú távon hatással vannak az alakuló személyiségünkre, de ez a hatás kiterjed egészségünkre és életminőségünkre egyaránt. A kutatásban olyan felnőtt-gyerek interakció került központva , mely minden gyermek életében jelen van és naponta többször is megismétlődik. A szakirodalmi összefoglalómban a fejlődéselméletekről az erkölcsi ítéletekről a büntetésről és jutalmazásról valamint rajzfejlődés területéről azokat az ismereteket tekintettem át röviden, melyek leginkább rávilágítanak a vizsgálat témájára és illeszkednek rajzokat készítő gyermekek életkorához. Beszélhetünk akár a büntetésről, akár a jutalmazásról a gyerekek ezeket leginkább az otthonukban élik át szüleik által. Áttekintve a kutatás és szakirodalom eredményeit úgy gondolom, hogy a gyerekek számára a szeparáció, a kirekesztés a szeretetmegvonás, valamint a jutalom elmaradásnak a lehetősége és az ebből adódó teljesítménykényszer jelentik a leginkább szorongató érzést.
Leírás
Kulcsszavak
fejlődéselméletek, erkölcsi ítéletek, erkölcsi fejlődés, büntetés, jutalmazás, rajzfejlődés, gyerekrajz, szorongás
Forrás