A lengyel futball szaknyelv frazeológiai terminusai

Dátum
2013-12-10T08:55:31Z
Szerzők
Orosz, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A beszélt nyelvben szinte az élet minden tevékenységi körére vonatkozóan előfordulnak frazeologizmusok. Záródolgozatomban a sport egy szűk területével, a futballal kapcsolatos lengyel nyelvi frazémákat vizsgálom. Célom, hogy összegyűjtsem, és frazeológiai szempontból elemezzem és osztályozzam a futball nyelvében leggyakrabban használt szakkifejezéseket, szókapcsolatokat. A nyelvi példák forrásául főként interneten is elérhető lengyel sportlapok írásai, valamint a sportág leírásai, terminológiai szószedetei szolgálnak. Dolgozatom főrésze két nagyobb tartalmi egységet ölel fel. Az első fejezetben elméleti és terminológiai kérdéseket tisztázok elsősorban magyar nyelvű szakirodalom alapján. A második fejezet az összegyűjtött lengyel példák elemzését tartalmazza az elméleti fejezetben taglalt vizsgálati és osztályozási szempontok alapján. A dolgozatot lengyel–magyar és magyar–lengyel szó- és kifejezésjegyzék egészíti ki.
Leírás
Kulcsszavak
frazeológia, nyelvtudomány, sportnyelv, lengyel nyelv, terminológia
Forrás