Lipoxigenázok szerepe a 2-AG metabolizmusában és sejtszintű hatásainak közvetítésében gerincvelői asztrocitákban

Dátum
Szerzők
Lévai, Benjámin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 2-arachidonil-glicerol (2-AG) az egyik legfontosabb endokannabinoid ligand, amely a kannabinoid-1 receptor (CB1) aktiválásán keresztül az emlős szervezet szinte valamennyi sejttípusának a működését szabályozza. A LOX részvétele a 2-AG degradációjában különös jelentőséggel bírhat, ugyanis a 2-AG oxidációjával bioaktív metabolitok, többek között leukotriének keletkeznek, amelyek közismert gyulladásos mediátorként számos élettani és patológiás folyamatban szerepet játszanak. Kísérleteinkben gerincvelői eredetű asztrocitákban vizsgáltuk, hogy a 2-AG által kiváltott válaszok mennyiben kapcsolódnak CB1 aktivációhoz, illetve azok hátterében tetten érhető-e CB1 receptortól független, leukotrién mediált folyamat.
Leírás
Kulcsszavak
endokannabinoid rendszer, asztrocita, 2-AG, lipoxigenázok
Forrás