A költségvetési csalás

Dátum
Szerzők
Rente, László Ramón
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az Európai Uniós és a hazai büntetőjogi rendszerben is egyre jelentősebb szerepet kapnak a gazdasági bűncselekmények, ezen belül is a költségvetést károsító bűncselekmények. Az adóztatás társadalomban betöltött központi szerepéből adódóan indokolt az állam fokozott büntetőhatalmának érvényesítése. A hatékony büntetőjogi fellépés érdekében az elmúlt években a jogalkotó a korábbinál egyszerűbb, a jogalkalmazók számára egyértelmű, egységesebb szabályozást hozott létre: a költségvetési csalás tényállást.
Leírás
Kulcsszavak
Költségvetési csalás
Forrás