9638128992

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Rónai Mihály András írja a kötet előszavában: Ezt az antológiát félszáz nyugat-európai költő és író gyűjteményét -, melyet az OMIKE sajtócsoportjának megtisztelő megbízásából a magyar közönség elé bocsátok, minden más időben magam is lehetetlen vállalkozásnak tartottam volna, mint ahogy elvi szempontból ma is az. A költők és írók kiknek művei így még alig kerültek hazánkban együvé, nem zsidó költők, zsidó írók, hanem francia, olasz, német, angol költők és írók, egy-egy nemzeti irodalom szerves részei, sem maguk, sem mások nem tekintették egyébnek őket mint ahogy ez antológia szerkesztője sem valami meghatározhatatlan, misztikus világközösség írója, hanem magyar költő.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények