A turizmus helyzete és egy turisztikai beruházás gazdaságossági vizsgálata az Aggteleki Nemzeti Park területén

Dátum
2009-01-21T13:32:05Z
Szerzők
Vitális, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban az Aggteleki Nemzeti Park területén folytatott turisztikai tevékenység bemutatását, valamint a nemzeti park által 2009-2010-re tervezett turisztikai beruházás gazdaságossági elemzését tűztem ki célul. A térség gazdasági elmaradottsága,aprófalvas településszerkezete és természeti adottságai miatt a turizmus fejlesztése jelentheti az egyetlen kitörési pontot az itt élők számára. Munkámat a nemzeti parkokra és a turizmusra vonatkozó szakirodalom feltárásával kezdtem, majd a beruházások illetve a beruházáselemzés elméleti, módszertani alapjaira tértem ki. Bemutattam az Aggteleki Nemzeti Parkot és az általa folytatott turisztikai tevékenységet, kihangsúlyozva a problémákat és az ezek megoldására irányuló törekvéseket, fejlesztéseket. A vizsgálataim tárgyát képező jövőbeni beruházás szálláshelyfejlesztésre irányul, várhatóan saját erő és vissza nem térítendő támogatás révén valósul meg. A dolgozatomban felállított alapmodell a gazdaságossági mutatók alapján életképesnek bizonyult, tehát ha a körülmények az általam tervezett módon alakulnak megéri megvalósítani a beruházást a nemzeti park számára. A modell stbilitásának meghatározásához érzékenységvizsgálatot végeztem, amely alapján arra a következtetésre jutottam, hogy egyes tényezők kedvezőtlen alakulása esetén a beruházás nem őrzi meg stabilitását. A beruházás jövőjét jelenleg leginkább az határozza meg, hogy a nemzeti park által igényelt támogatás kedvező elbírálásban részesül-e. Összességében úgy vélem, hogy az alapmodell bekövetkezése a legvalószínűbb, és a beruházás megvalósulása egy újabb lépést jelentene a térség fejlődésének, felzárkózásának útján.
Leírás
Kulcsszavak
Aggteleki Nemzeti Park, turizmus, beruházás
Forrás