Gyermeki jogok Magyarországon és Afrikában

Dátum
Szerzők
Simon, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a gyermeki jogok, melyben összehasonlítottam a magyar gyermekjogot a dél-afrikai gyermekek jogaival, illetve helyzetükkel. Dolgozatomban megvizsgáltam az Alkotmány gyermekjoggal foglalkozó fejezeteit, a Családjogi chartát (1983), a Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezményt (1989), az Afrikai Karta a Gyermekek Jogairól és Jólétéről (1990), a hágai Gyermekvédelmi egyezményt (1996), a Gyermekvédelmi Törvényt (1997. évi XXXI. törvény) és az Európai Unió Alapjogi Chartáját (2010). Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény családi nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza. Meghatározza a Gyvt. a gyermekek alapvető jogai érvényesítésének garanciáit, a gyermek védelmét biztosító pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alap−, valamint szakellátásokat, a gyermekvédelmi gondoskodás szabályait, végül a gyámügyi igazgatás szervezetét. Az Afrikai Karta a Gyermekek Jogairól és Jólétéről nagyon pontosan megfogalmazza a gyermekekre vonatkozó törvényeket, illetve rendelkezéseket, de a legnagyobb gond ezzel, hogy ezek a jogok csak papíron léteznek. A gyermek nem csupán jogalany, hanem hús-vér ember, akinek szükségletei, érzelmei, gondolatai, vágyai és álmai vannak. A paragrafusok nem fogják megóvni a gyermekeket, ezért szükségesek a jól működő - működtethető normák és szabályok.
Leírás
Kulcsszavak
Gyermeki jogok Magyarországon, Gyermeki jogok Afrikában
Forrás