Az ingatlan tulajdonjog korlátozása a bányajogban

Dátum
2012-05-03T08:53:59Z
Szerzők
Utasiné Győri, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat a bányászatról szóló törvényben meghatározott felszíni ingatlantulajdon korlátozásának esetköreit dolgozza fel. Vizsgálat alá kerül a tulajdonkorlátozás polgári jogi és alkotmányjogi vetület és a korlátozás gyakorlati oldala is.
Leírás
Kulcsszavak
bányászat, tulajdonjog korlátozás
Forrás