Financial decisions and the knowledge illusion Befektetési döntések és a tudásillúzió

Fájlok
Dátum
Szerzők
Komáromi, György
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The author deals with those influential factors of behaviour that arise from the phenomenon of knowledge illusion originating from over-confidence. It rises from the constantly recurring fault of information process. In order to demonstrate knowledge illusion, the author takes examples from special literature, from another aspect the result is shown on the basis of questionnaires filled in by university students. He draws the conclusion that in the case of financial decisions, knowledge illusion usually makes an impression on the participants" market activity. According to this assumption knowledge illusion is one of the important and not negligible factors of financial decision-making and analysis.
A gazdasági és pénzügyi döntések meghozatalában nagy szerepet játszanak a gazdasági szereplők viselkedési sajátosságai, amelyek nem illeszthetőek be a hagyományos racionális viselkedést feltételező elemzési keretbe. A racionális, kvázi-racionális és irracionális aktorokra épülő modellek a korábbinál pontosabban és megbízhatóbban írják le a valós folyamatokat, és így a gazdasági döntések hatásfoka is javulhat. A pénzügyi viselkedéstan gondolati rendszerének főbb elemei a túlzott bizalom, a jellegzetességi heurisztika, valamint a mentális horgonyzás. A szerző a viselkedést befolyásoló tényezők közül a túlzott bizalomból eredő tudásillúzió jelenségével foglalkozik részletesen, amely a hír feldolgozásának rendszeresen visszatérő hibájából fakad. A tudásillúzió igazolására egyrészt a szakirodalomból hoz példákat, másrészt pedig egyetemi hallgatók közötti kérdőíves felmérésekben mutatja ki a hatását. Következtetésként megállapítja, hogy a pénzügyi döntésekben a tudásillúzió általában a szereplők piaci aktivitására hat. A hipotézise szerint a tudásillúzió a pénzügyi döntési folyamatoknak egyik fontos és az elemzésekben nem elhanyagolható tényezője.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények