Középső-Bükk forrásainak állapotfelmérése

Dátum
2010-01-25T12:15:36Z
Szerzők
Besenyei, Gyöngyi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A munkám nem egy átfogó minőségi vizsgálat, hanem egy gyors minősítés, amely a vizsgált források aktuális állapotát mutatja be. Ily módon a legfontosabb veszélyeztető tényezőkre próbáltam rámutatni, melyek esetenként azonnali beavatkozást igényelnek. A kapott adatok azt a tényt támasztják alá, hogy a védett területen elhelyezkedő forrásokra is potenciális veszélyeztető tényezőként hat az emberi tevékenység (forrásfoglalás, turizmus stb.). A féléves terepi felmérésem során 4 terület 19 forrását vettem fel, 6 mérési alkalommal. A pontértékek havi változását leginkább a havonta változó paraméterek, mint a vízhozam, és szennyezettség befolyásolták. Állandó értéket mutattak a növény-, az állatvilág-, valamint a nitrit- és a foszfáttartalom, a vezetőképesség, a hőmérséklet és a foglalások állapotának értékei. A kapott eredmények alapján minden vizsgált és értékelt forrás a jó állapotú források körébe tartozik. A többi forrás értékelését a terepi tapasztalatok alapján végeztem. Ezek alapján 4 forrás a jó kategóriába sorolható, 2 forrás állapota elfogadható és 1 pedig beavatkozást igényel.
Leírás
Kulcsszavak
Bükk hegység, forrásvíz, vízhozam, szennyezettség, természetvédelem
Forrás