A társasházak működésének jelenlegi jogi szabályozása

Dátum
Szerzők
Tóth, Valter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a társasházak működésének jelenlegi rendszerét, illetve ez alapján a hatályos jogi szabályozásának konzekvens bemutatását választottam. Ennek tudatában dolgozatom alapjául a Ptk. és a társasházakról szóló törvény, valamint az irányadó bírói gyakorlatok szolgáltak.Elsők között a társasházi törvényen keresztül ismertettem a társasház jogi jellegét, alapításának menetét majd főbb szerveire vonatkozó rendelkezéseket. Mind emellett a joggyakorlat-elemző csoport által vizsgált releváns kérdések is bemutatásra kerültek, valamint azokból levonható következtetések is kiemelésre kerültek. Ezekkel összefüggésben kifejtettem saját álláspontomat, a társasházi törvény jogalkalmazási problémáiról és megpróbáltam ezen joghézagokra megoldásokat javasolni. Ezen főbb pontok bemutatásával próbáltam kiemelni a társasházakkal kapcsolatos legfontosabb kérdésköröket. Úgy vélem a társasházak joghelyzetének kellő ismerete kardinális kérdés nemcsak a jogászok, közös képviselők, a hétköznapi emberek életében is.
Leírás
Kulcsszavak
társasház, polgári jog
Forrás