A magyar sportigazgatás intézményrendszerének bemutatása, különös tekintettel a sportakadémiák működésére

Dátum
Szerzők
Mercsné Erdei, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a magyarországi sport állami és civil szervezetrendszerének áttekintése. Témaválasztásom oka, hogy a sport egy olyan speciális, egyedi ismérvekkel rendelkező terület, melynek nemcsak fogalmi determinálása, hanem a rá vonatkozó jogi szabályozás és az ahhoz kapcsolódó intézményrendszer alakulása is rendkívül változatos képet mutat. Célom, hogy dolgozatommal átfogó képet adjak a jelenleg hatályos, magyarországi sportigazgatás szervezetrendszeréről. A dolgozat első részében a központi szervek sporthoz kapcsolódó szerepvállalásait vizsgálom, majd a helyi önkormányzatok sporttal összefüggő feladatellátásait veszem górcső alá. Ezt követően a magyar sportigazgatásban jelenleg működő 4 sportköztestület legfontosabb ismérveit foglalom össze, említést téve a Sport Állandó Választottbíróságról is. A dolgozat második részében a sport civil igazgatási és érdekképviseleti rendszerének szereplőire (sportegyesület, sportvállalkozás, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, sportszövetség, sportiskola, sportakadémia) vonatkozó joganyagot mutatom be, különös tekintettel a 2019. decemberétől működő államilag elismert sportakadémiák sajátosságaira.
Leírás
Kulcsszavak
sportigazgatás, intézményrendszer, sportakadémia
Forrás