Antropometriai jellemzők és motoros próbák mérésének vizsgálata ép és sajátos nevelési igényű gyermekeknél

Dátum
Szerzők
Borosné Szoboszlai, Beatrix
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanulmány célja a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) és a többségi tanulók testalkati mutatóinak és motoros képességeinek összehasonlítása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. A vizsgálat két általános iskola közreműködésével jött létre. A minta n = 54 fő (27 SNI és 27 többségi tanuló) 5-8. évfolyamon. A felméréshez a Nemzeti Egységes Fittségi Teszt (NETFIT) által meghatározott teszteket vettük alapul. Az eredmények mind arra mutatnak, hogy az SNI tanulók fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani az általános iskolai oktatás-nevelés során, mivel testalkati mutatóik és motoros teljesítményeik szignifikánsan rosszabbak a többségi tanulók eredményeinél.
Leírás
Kulcsszavak
tanulásban akadályozottak, NETFIT, összehasonlító vizsgálat, sajátos nevelési igény
Forrás