A felszínborítás változásának elemzése Portsmouth példáján, különös tekintettel a városszétterülés jelenségére

Dátum
Szerzők
Pokoraczki, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A városszétterülés globális folyamat, napjainkban szinte minden urbán térben megfigyelhető. A jelenségnek jelentős társadalmi-gazdasági, illetve környezeti hatásai vannak. Diplomadolgozatomban a Southampton–Portsmouth agglomeráció keleti részének (Portsmouth és környéke) felszínborítás változását vizsgáltam CORINE felszínborítási adatbázisok felhasználásával 1990 és 2012 között. Úgy gondolom, hogy a CLC felszínborítási adatbázisok segítségével kimutatható a városszétterülés jelensége a tájablakban.
Leírás
Kulcsszavak
városszétterülés, CORINE, felszínborítási adatbázis, urban sprawl
Forrás