Házi segítségnyújtás iránti igények időbeliségének mérése

Dátum
Szerzők
Meleg, Sándor
Ládonyi, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
The aim of the research is to map out the temporal distribution of demands for home care services with special attention to the time periods outside normal service hours (on weekdays, from 8 to 16). It also describes the factors influencing demand and identifies the types of demand typical of the hours outside working time. The research has been carried out on a sample of 103 individuals, all clients of a social care institution, by way of voluntary and anonymous questionnaires. The questionnaires have been analysed along five research questions and seven hypotheses. Demands for home care clearly varied with regard to temporal distribution (daily and weekly patterns), and the research could also specify the types of activity requested. Based on this data we can clearly identify the need for services outside general service hours. The hypothesised background factors influencing the demand for care services have not proven to affect the use of service significantly; more research is needed in this field.
A kutatás témája a házi segítségnyújtás iránti igények időbeli eloszlásának feltérképezése, különös tekintettel az általános szolgáltatási időn (hétköznap, 8–16 óra) túli időszakokban, továbbá, hogy leírja az igényeket befolyásoló tényezőket, és beazonosítsa a munkaidőn túlnyúló időszakokra jellemző tevékenységi igényeket. A kutatás 103 fős mintán, egy intézmény ellátotti körében, önkéntesen kitöltött, anonim kérdőívekkel került felvételre. A kérdőívek értékelése 5 kutatási kérdés, illetve 7 hipotézis mentén történt. A házi segítségnyújtás iránti keresletben egyértelműen leírható volt az igények időbeli változása napi és heti időrendben, meghatározható volt az egyes tevékenységek iránti igény is. Az adatok alapján szükségesnek mondható az általános szolgáltatási idő keretein kívüli szolgáltatás biztosítása. A gondozási szükségletet feltételezetten befolyásoló háttérváltozók esetében jelentős igénybevételt befolyásoló hatást nem sikerült kimutatni, e téren további kutatásra van szükség.
Kulcsszavak
házi segítségnyújtás, szociális szolgáltatás, igényfelmérés, szolgáltatásfejlesztés, kapacitásmenedzsment, home care, social services, needs assessment, service development, capacity management
Forrás
Hivatkozás