A munkaügyi perek sajátosságai

Dátum
Szerzők
Nagy, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat a munkaügyi perek sajátosságairól írtam, melynek első részében egy rövid áttekintést adok a hazai munkaügyi bíráskodásban bekövetkezett változásokról, majd ezt követően áttérek arra, hogy napjainkban a munkaügyi perekben mely bíróságok járnak el. Ezután a munkaügyi perek törvényi szabályaival foglalkozom, amit a polgári perrendtartásról szóló törvény tartalmaz. Ezen belül többek között írok a munkaügyi per meghatározásáról és az általános szabályok alkalmazásáról, majd részletesen kifejtem e perekre vonatkozó speciális szabályokat. Fontosnak tartom bemutatni azt is, hogy az új Mt-nek milyen hatása van a munkaügyi perek alakulására, majd ezen perek költségeiről ejtek néhány szót. Ezek után arról írok, hogy a munkáltató és a munkavállaló között milyen jogviták fordulhatnak elő, mellyel a felek bírósághoz fordulhatnak. Azonban mivel ezek feloldására a bírói út mellett más megoldások is lehetségesek, ezek közül a békéltetést és a mediációt ismertetem. Dolgozatom végén a munkaügyi perekre vonatkozóan az Országos Bírósági Hivatal által közzétett nyilvános adatokat vizsgáltam, például az ügyek számát, illetve az eljárások hosszát. Majd egy összegzéssel zárom szakdolgozatomat, melyben többek között kitérek arra is, hogy 2023. január 1-től az Mt.-nek és a Pp-nek mely változásai érintik a munkaügyi pereket.
Leírás
Kulcsszavak
munkajog, munkaügyi per, jogvita
Forrás