A társadalmi részvétel digitalizációja

Dátum
Szerzők
Könnyü, Hella Sára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a társadalmi részvétel digitalizációjának a lehetőségeit tárom fel. Ennek megalapozásaként az általam legfontosabbnak ítélet ismereteket foglalom össze a közösségekről, nonprofit modellekről és a társadalmi részvételről szóló fejezetben. A célom a jó gyakorlat is az elméleti háttér ismertetésével az, hogy a dolgozat gyakorlati segítséget nyújtson a közösségekkel foglalkozó emberek számára. A társadalmi részvételről szóló fejezetben a különféle nézőpontokat tárgyalom a demokráciáról és a társadalmi részvétel módszereiről. Ezt követően a Covid-19-cel összefüggő jogi intézkedéseket ismertetem közösségi szempontokból. A Covid-19 hatását vizsgálva a közösségi életre bemutatok nemzetközi irodalomból származó forrásokat és a szolidaritás elméletének ismertetése után a hazai kezdeményezésekről készült kutatásokat prezentálok. Az empirikus részben egy, world café módszeren alapuló digitális társadalmi felelősségvállalási módszert mutatok be jó gyakorlatként és elemzem annak hátterét és adaptálhatóságát.
Leírás
Kulcsszavak
társadalmi részvétel, digitalizáció, NPM, nonprofit, world café
Forrás