Együttműködési kapcsolatok és hálózati struktúrák a győri várostérség szociális intézményrendszerében

Dátum
Szerzők
Csizmadia, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
The main objective of the survey is the empirical analysis of the inter-organizational relationships of the social care institutions with social network methods in Győr and the surrounding micro-regions. We measured and described the network structure and pattern of the organizational field, the basic directions and types, forms, frequency, intensity and the quality of inter-organizational cooperation. We are looking for answers to what factors hinder cooperation in this particular organizational milieu? What organizations are the key players of the network? How strong the position and effect of Győr as a regional centre in the cooperation network of the social sector? The network indicators have confirmed that the web of connections in the field of social care system is organized around a core institutional domain with only 5-6 dominant actors. The key players of the system with high network centrality and prestige are the big sized, functionally complex, territorially combined institutions. It has also been shown that, in addition to these central core members, the majority of the analysed organizations have a relation with each other only in a limited number, the network density is low, the centrality index is high, and the geographical distance is decreasing the probability of inter-organizational relations. In the whole network the probability and the number of intra-regional, national or international ties are also limited.
A felmérés alapvető célja a győri várostérség tágabb vonzáskörzetében tevékenykedő szociális feladatokat ellátó intézmények belső, egymás közti, és kifelé, más intézményi mezők irányába mutató együttműködési kapcsolatainak empirikusan megalapozott, kapcsolathálózati elemzési módszerekre épülő leíró jellegű elemzése. A kutatás során válaszokat kerestünk arra, hogy milyen összetételű szervezeti környezetbe ágyazódnak be a szociális intézmények, egyáltalán milyen az együttműködések jellege, típusa, gyakorisága és minősége a szociális intézményrendszeren belül. Milyen tényezők akadályozzák az együttműködéseket ebben a speciális szervezeti miliőben? Mely szervezetek tekinthetőek a rendszer/hálózat központi szereplőinek, kulcspontjainak? Valamint milyen fajsúlya van Győrnek mint regionális centrumnak a vizsgált nagyvárosi térségben, és meddig terjed a vonzásköri hatása? A kutatás során az összes kapcsolathálózati indikátor azt erősítette meg, hogy egy fajsúlyos, központi funkciójú intézményi mag köré épül a szociális hálózat. A hálózat központi szereplői a nagyobb méretű, összetett funkciójú nagyvárosi és a térségi egyesített szociális intézmények. Az is bizonyítást nyert, hogy a központi mag tagjain kívül a szociális szervezetek többségének kevés a kapcsolata egymással, alacsony a hálózat sűrűsége, magas a centralizációs értéke, a térbeli távolság alapvetően lecsökkenti a kapcsolatok valószínűségét, és kicsi a térségen túlmutató regionális és országos kapcsolatok kialakulásának a valószínűsége.
Kulcsszavak
szociális intézményrendszer, együttműködés, kapcsolathálózati jellemzők, social care system, cooperation, network
Forrás