Lakosság körében alkalmazott mosószerek használati szokásainak felmérése

Dátum
Szerzők
Náczán, Nikolett Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásomat a lakossági mosószerekről, környezeti hatásaiknak értékeléséről, valamint random emberek használati szokásainak felméréséről írtam. Dolgozatom elején a mosószerek általános tulajdonságait-, kémiai összetevőit mutattam be, valamint hatásait a környezetünkre, nemzetközi és hazai szakirodalom segítségével. Kifejtettem a mosószerek halmazállapot szerinti előnyeit és hátrányait, valamint Európai Uniós rendeleteket, melyek korlátozásaival hozzájárulnak környezetünk védelméhez. Az eredmények kiértékelése során a főbb kérdéseket mindig a bevezető kérdésekre adott válaszok segítségével értékeltem ki, összehasonlítottam a nettó havi jövedelem-, az egy háztartásban élők száma-, és korcsoport szerint a használati szokásokat. Az eredményeim sajnos nem azt a pozitív eredményt hozták, mint amire számítottam, hiszen rávilágítottak arra, hogy a detergensek hatásait a környezetünkre elhanyagoljuk, és ebben a témában Magyarország még gyerekcipőben jár, mert a „civilek” aktivitás jóval nagyobb, mint a kormányzaté.
Leírás
Kulcsszavak
mosószer, környezeti hatások, mosószer használati szokások, kémiai összetevők
Forrás