Gondolatok a globalizációról

Dátum
2007-07-19T12:13:27Z
Szerzők
Mátyus, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám témájául a globalizációt választottam – a globalizációt, mely korunk egyik, ha nem a legnagyobb hatású gazdasági-társadalmi folyamata. Mint ilyen, természetesen rengeteg kérdést vet fel, és megítélése is vegyes: ellenzői és támogatói egyaránt szép számmal akadnak, a különböző nézőpontok pedig sokszor kapnak ideológiai és/vagy politikai színezetet. A felmerülő kérdések közül sok nem kimondottan (illetve nem kizárólagosan) a karunk vizsgálódási területéhez kapcsolódik; közgazdász hallgatóként így igyekeztem (a média, kultúra, politika helyett, ezeket elhanyagolva) a gazdasági kérdésekre koncentrálni – nem feledve, hogy a bemutatott (gazdasági) folyamatok a társadalom minden szegletére hatással vannak.
Leírás
Kulcsszavak
globalizáció, jövedelmi különbségek, nemzetközi pénzpiacok, válságok, IMF
Forrás