Biológiailag hasznosuló Cr(III)-komplexek előállítása

Dátum
2011-05-09T12:37:41Z
Szerzők
Fehér, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Biológiailag hasznosuló Cr(III)-komplexek előállítása Előállítottam négy Cr(III)-szénhidrát komplexet, melyeknek várhatóan nagyobb a hasznosulásuk, mint a napjainkban Cr(III) pótlásra beszerezhető készítményeknek. Ezek a Cr(III)-szacharóz, a Cr(III)-treahalóz, a Cr(III)-metil-glükopiranozid és a Cr(III)-metil-mannopiranozid. Sikerült ezek tisztítására kifejleszteni egy módszert, amivel a kiindulási ligandumot el tudjuk távolítani a komplexből.A képződöt komplexeket FT-IR spektroszkópiával és CD-spektroszkópiával jellemeztem. Az előállított komplexek inertek és vizes oldataik szabad Cr(III)-at nem tartalmaznak.
Leírás
Kulcsszavak
Cr(III), komplex
Forrás