Alapjogok védelme az Európai Unió jogában különös tekintettel az egyenlőség elvére

Dátum
Szerzők
Fehértói, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az Európai Unió európai államokból álló egyedülálló gazdasági, s a kezdeti célokat túlszárnyalva politikai partnerség, ugyanokkor azon túl, hogy egy politika, gazdasági együttműködés, egy érték és életközösség is. Alappilléreként vannak jelen benne a demokratikus elvek, továbbá polgárai számára békét, biztonságot és stabilitást nyújt. Közös jövőt épít, esélyt ad a közös jólétre. Szakdolgozatom központi témáját az alapvető jogok és szabadságok, valamint ezek védelme képezi, melyek sokáig nem nyertek felvételt az Unió írott jogforrásaiba, mindehhez az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységére volt szükség. Az Európai Unió jogának ma már az alapjogok egyértelműen részét képezik. Az újonnan csatlakozott országok számára magának a csatlakozásnak a kritériuma többek között a működő demokrácia, a jogállamiságot és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények stabilitása, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és védelme. Uniós szinten az emberi jogok védelme érdekében az EU összes intézményére hárulnak feladatok, s az Európai Unió Alapjogi Chartája az a dokumentum, mely rögzíti mindazokat az alapjogokat, melyeket az EU valamennyi intézményének és szervének kötelező tiszteletben tartania, és amely a tagállami kormányok által is kötelezően alkalmazandó az uniós jogszabályok végrehajtása során. Szakdolgozatomban kitértem az Európai Bíróság és EJEB egymásra hatására és az EU EJEE-hez történő csatlakozására is, melynek beteljesülése egyelőre még várat magára.Végül pedig dolgozatom utolsó fejezetében az egyenlőség elvét emeltem ki, és a nők és férfiak közötti egyenlőség vizsgálatával foglalkoztam, megemlítve néhány jelentős jogesetet az Európai Bíróság ítélkezési joggyakorlatából. Az EGK megalakításától a Lisszaboni Szerződésig óriási utat járt be az esélyegyenlőségi jog és politika. A megkülönböztetés tilalma kezdetben egy kizárólag gazdasági célú, a közös piac megvalósításához nélkülözhetetlen alapelvből napjainkra az Unió egyik alapvető értékévé vált. Úgy tűnik, az egyenlő bánásmód követelménye és a megkülönböztetés tilalma ma már az EU identitásának meghatározó eleme.
Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, alapjogok, egyenlőség elve
Forrás