A fűszerek és gyógynövények ismertsége és használatuk az észak-alföldi régióban

Dátum
Szerzők
Gazdag, Zita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja egy átfogó képet adni a fűszer- és gyógynövényhasználat eredetéről, valamint a fűszerek- és gyógynövények alkalmazásának jelentőségéről a hazai fogyasztók körében. Feladatomnak tekintem továbbá, hogy felmérjem az észak-alföldi régió lakosságának nézeteit, miként viszonyulnak ezen növényekhez, valamint hogy hogyan használják fel őket.Nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy változtassunk szokásainkon, és ezt a legkönnyebben azzal tehetjük meg, ha tudatosan figyelünk arra, hogy helyesen táplálkozzunk. Fűszereinket és gyógynövényeinket beépíthetjük a mindennapi étkezéseinkbe, ezáltal elmondhatjuk, hogy teszünk egészségünk megőrzéséért vagy helyreállításáért. Kutatásomhoz kétféle módszert választottam. Egyrészt összeállítottam egy 21 kérdésből álló kérdőívet,ezen kívül készítettem egy mély interjút a debreceni Bem téren található gyógynövényes bolt eladójával, akinek hasonló kérdéseket tettem fel, hogy összehasonlítsam, vajon a fűszerek- és gyógynövények keresleti és kínálati oldala összhangban van-e. Kutatásomból kimutatható, hogy a fűszernövényekre irányuló kereslet összhangban van a kínálattal, mely igyekszik az egyre fokozódó igényeket kielégíteni. Elmondhatom, érdemes volt ezzel a témával foglalkoznom, hiszen a fűszerek és gyógynövények használata az ősi múltból megmaradt, ma is létező, és fokozódó érdeklődést kiváltó emberi tevékenység, melynek hagyománya az emberiség kulturális és gasztronómiai örökségének egy fontos összetevője.
Leírás
Kulcsszavak
gyógynövény, fűszernövény, észak-alföldi régió
Forrás