Emlékezethely és irónia viszonya Pintér Béla Kaisers TV, Ungarn című drámájában és annak színpadi változatában

Dátum
Szerzők
Krek, Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban Pintér Béla Kaisers TV, Ungarn című drámáját és az általa rendezett előadást egyszerre vizsgálom. Ennek oka nem csupán az, hogy a Pintér Béla-recepció jobbára másodrangúnak tekinti írott szövegeit a rendezett előadásoknál, hanem, mert mindkét alkotás az 1848/49-es forradalom és szabadságharcot tematizálja. Az analízis konkrét tárgya pedig a megidézett emlékezethely és annak ironikus ábrázolásmódjának viszonya. Ehhez kapcsolódóan a kettéosztott vizsgálódást indokolja, hogy mind a szöveg, mind a mise en scene - mediális különbségük okán - másképp, másféle eszközökkel ironizálja azt a Pintér Béla által megidézett emlékezetpolitikai diskurzust '48 kapcsán, amely a rendszerváltás óta domináns a magyar kollektív emlékezetben.
Leírás
Kulcsszavak
Pintér Béla, Kaisers TV, Ungarn, emlékezethely, irónia
Forrás